fr
nl
de
en
On-linegids
van de middeleeuwse handschriften in
Wallonië-Brussel

Enkele nuttige links

Enkele links

Naast de lijst van de instellingen die u online kunt raadplegen, vindt u hieronder enkele links naar onze externe medewerkers en partners.

Internet
Sisme Numrique
Ontwerper van de website
www.seisme-numerique.eu

Partners bij de overheid
Fdration Wallonie-Bruxelles
www.federation-wallonie-bruxelles.be

Gouvernement Francophone Bruxellois (GFB - COCOF)
http://www.cocof.be/

Wetenschappelijke partners
Institut de Recherche et d'Histoire des Textes
www.irht.cnrs.fr

Koninklijke Bibliotheek van Belgi
www.kbr.be

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
www.kikirpa.be

logo CFWB
Met de steun van de
Franse Gemeenschap van België
logo KBR
Met de medewerking van de
Koninklijke Bibliotheek van België
logo scriptorium
Met de deelname van
Scriptorium/Bulletin Codicologique